FB Soutěž o diíře

Pracovala jsem s Archanděly klasické angelologie (nauka o andělech). Archandělů je pouze sedm. Měsíců dvanáct. Úkol hodný Sherlocka Holmese :-).

archandele-vsichni

Nakonec pomohlo jejich propojení se sedmi planetami. Tradiční astrologie je pak řadí k jednotlivým znamením. Pět z nich je tedy nakresleno v mužské a ženské formě. Kromě Michaela a Gabriela.


Astrologické kolo planet, znamení a archandělů

archandele-a-zodiak-planety

Tady je jednoduchý klíč: Gabriel (Luna – Rak), Rafael (Merkur – Blíženec a Panna), Anael (Venuše – Býk a Váha), Michael (Slunce – Lev), Samael (Mars – Beran a Štír), Zachariel (Jupiter – Střelec a Ryby), Orifiel (Saturn – Kozoroh a Vodnář).


Archandělé a inspirace

Archandělé jsou ztělesněním určitých kvalit, ctností, impulsů. Inspirují cykly v historii lidstva, evoluci přírody a současně i konkrétní časová období našeho lidského života. Přinášejí nám inspiraci a vývoj ve všech oblastech a stojí za to o nich vědět více.

knihy-angeologie

Částečnou inspirací pro kresbu Archandělů mi byla precizní práce RNDr. Emila Páleše CSc. Konkrétně jeho ideové linie ke ztvárnění archandělů a samozřejmě knihy Angelologie dějin I., II a Sedm Archandělů. Více o jeho díle na jeho stránkách www.sophia.sk. Zajímavý rozhovor s ním zde


Archandělé

Malý náznak toho, co který archanděl nese za kvality a impulzy. Vřele doporučuji výše zmíněné knihy k dalšímu studiu. V článku čerpám z knihy  Sedm Archandělů.

1-gabriel

Gabriel – Luna

Archanděl Měsíce. Klíčové motivy: zrcadlení, obraznost, receptivnost, vnímavost, reprodukce, početí, spánek, sny, nevědomí. Představivost. Kov stříbro umožnil vznik fotografie a filmového průmyslu (zrcadlení). Korespondující období kambrium – vznik živočichů s vnější kostrou (Luna vládne Raku). Baroko – plné mušlí a perel inspiroval Gabriel. Gabriel inspiruje dětství (prvních 7 let života). Dětí sní, napodobují, zrcadlí. Období příznivé pro malíře. Styl naturalismus (touha fotograficky napodobit přírodu). Taktéž patron romanopisců, bajkářů. Hlavní styl: popis. Gabriel probouzí zájem vědců o pozemskou přírodu, badatelé rozvíjejí smyslové vnímání. Fyzika kvete v obdobích Gabriela. Sociální řád se točí kolem matky (matriarchát), později v obdobích Gabriela mnoho královen na trůnu. Ctnost Gabriela – čistota, nezištnost…


 Rafael – Merkur

2-rafael

Rafael znamená božský léčitel. Symbol opeřeného nebo duhového hada (merkurova křídla). Je to dárce civilizace, intelektuálních vědomostí, řemesel, věd, písma (abecedy), lingvistiky , lékařství a botaniky. Stavitel katedrál, zakladatel univerzit, pokojné budování, výměna myšlenek i zboží. Lingvistika a botanika jsou sesterské vědy – i slova mají kmeny a kořeny a větná skladba se rozvíjí ve stromovitých strukturách. Štíhlost a rytmus je tradiční signatura merkurských rostlin, ale i merkurské architektury. Vznik gotiky – což je konvalinkový sloh. Rafael je inspirátor osvícenství, racionalismu a formální logiky. Literární žánr: krátká žertovně výsměšná povídka a taktéž satira. Ctnost Rafaela: přizpůsobivost, pohyb, vznešenost…


Anael – Venuše

3-anaelAnael znamená Boží milost. Je to archanděl Venuše. Patron lásky, krásy, povznesení, souladu, harmonie, oddanosti, vroucnosti a nadšení. Anael dává lidské duši křídla a činí člověka šťastným. Anael je inspirátor umění, pramenem tvořivosti, múza básníků, hudebních skladatelů, tanečníků, malířů (krajinotvorba evokující nálady) i mystiků. V přírodě inspiroval vznik krásného – ptactvo, motýly, kvetoucí i opadavé (na podzim zbarvené) rostliny. Ovlivnil vývoj limbického mozku – hravost, sociální vazby, péče o rodinu, život v páru. Anael je v našem osobním vývoji duchem puberty (14-21 let). Mladému člověku se otevře citové prožívání, ideály (v jejich světle začne kriticky hodnotit okolí), rozvíjí se pohlavnost, probuzená síla oddanosti si hledá objekt (zpěvácký idol, zbožnovaný partner, náboženský ideál). Rodící se osobnost se vzpouzí autoritám. Analogicky k tomu anaelská dějinná období jsou jakousi globální pubertou. Patří tam největší množství revolucí a povstání, kdy hlavním požadavkem je osobní svoboda a sebeurčení národů. Venušanský kov je měď. Anaelské vědy – psychologie  a chemie (dříve alchymie), zoologie. Naším cílem je oprostit lásku od egoismu, pak se stává nejsilnější silou ve vesmíru, schopna překonat i smrt.


Michael – Slunce

4-michaelArchanděl Slunce. Kvality: bdělost, vševědoucnost, jasnost, pravda, moudrost, sebeuvědomění, svoboda, rovnováha. Sluneční mocnosti obdarovali člověka duchem, boží jiskrou. V evoluci ovlivnil vznik centrálních orgánů: rostlinný stonek, páteř, srdce, individuální imunitní systém. V umění se projevuje vertikalita, přímočaré světelné motivy. V architektuře je typický menhir, který se v každém dalším michaelském období znovuzrodil v jiné podobě – obelisk, ionský sloup, mrakodrap. V malířství jde o zobrazení nadtělesných rovin bytí (svět myšlenek, snů). Michael je inspirátor filosofů. Fénix je pták slunce, který pravidelně (v michaelských dobách) povstává. Michel je nositel demokracie. Jeho kov je zlato. V lidské biografii je michaelským časem poledne života (21-42 let), čili dospělost. Úlohou je dospět, osamostatnit se v duchu.


Samael – Mars

5-samaelArchanděl Marse. Kvality: vnitřní síla, kuráž, akce schopnost, odvaha, rozhodnost, činorodost. Kov železo – symbol nezlomné vůle. Dává červenou barvu planěte Mars i lidské krvi. Jeho nedostatek v krvi se projevuje ztrátou vůle a slabostí.  Samael znamená hebrejsky „boží jed“. Je to impulz k odstranění všech starých forem a uvolnění místa pro budoucnost.  Každých 500 let směrem k usedlým kulturám vyrážely nájezdy stepních kočovníků. A v řetežové reakci vyvolávali tzv. stěhování národů. Geologické období Samaela je konec druhohor – věk draků, masožravců typu Tyrannosaurus Rex, všechno živé se vyzbrojilo ostrými drápy, rohy, ostny, šípy, trny, vyvinul se dvoukřídlý  bodavý hmyz. V Individální biografii je to období 42-49 roku života – období krizí středního věku – období zvýšené nespokojenosti, konfliktnosti, rozvodů. V kolektivní psychologii je to čas válek, zbídačování, pustošení… V 2. polovině 14. stol je Samael stal velkým i malým duchem času a odhaduje se, že tehdy vyhynula třetina lidstva ( krom válek i na mor). V posledním malém Samaelském období 1917-89  proběhly dvě světové války se svou genocidou… To je odvrácená (démonická) strana Samaela. Pozitivní stranou a výzvou martických sil:  je konflikt přesunout z venku dovnitř a proměnit marsickou energii například do řečnictví (po vzoru Římanů) a ideálně do zápasu ctnosti s nectností uvnitř každého z nás. Pokud je tento zápas vnitřních sil neuvědomělý, projektuje se navenek do nepřátelství vůči odlišným skupinám. Tedy práce na sobě je jedinou cestou, která ukončí veškeré vnější pustošení.


Zachariel – Jupiter

6-zachariel Archanděl Jupitera. Klíčové motivy: mír, pokoj důstojnost, být králem, vnášet řád a pořádek. Jupiterský kov je cín. Pod vlivem Zachariela se vyvinul střední mozek a započal vývoj končetin. Tento archanděl je patronem velkých králů a duchem Evropy. Pod jeho vlivem zde byl vždy pokus o její sjednocení. Od roku 1989 nastoupil Zachariel jako duch času na 72 let. Praelementem renesančního tvarosloví je čtverec, mnohoúhelník, mnohostěn. Gotickou vertikálu nahradila horizontála. Zachariel je patronem geometrie, zeměpisu a sochařství. Ve vývoji jednotlivce jde o období po 50 roce života – ideální čas pro moudrost, politiku a klidné úsudky.


Orifiel – Saturn

7-orifiel

Archanděl Saturna. Klíčové motivy: vážnost, soustředění, sebe disciplína, bdělost, pokora, vytrvalost. Saturnský kov je olovo. Orifielovi odpovídá geologický věk Permu a Oligocénu – souvisí s tvorbou kostí, kostry. Orifiel je patronem poustevníků a císařů. Jedná se o archetyp moudrého starce a vskutku saturnský věk našeho života koreluje se stářím. Není -li saturnská kvalita obrácena dovnitř ( k sebe disciplíně ) ale projektuje-li se ven, proměňuje se do touhy po světovládě. Kdo neovládá sám sebe chce ovládat svět. To je Leviathan – Orifielův stín. Periodicky se vrací sen o obnovení impéria (každých 500 let). V obdobích Orifiela se stavěli megality. Orifielská geometrie je kruh. Barva černá – barva smrti, zřeknutí se, izolující, smysly umrtvující barva. Taktéž barva důstojná, vážná a autoritativní. Saturnská vědy: mechanismus, astronomie, optika, dějepis. Tvorba juliánského i gregoriánského kalendáře.


Shrnutí v tabulkách

Tabulka 1

Archanděl Planeta  Znamení Den 7 letí v životě
Gabriel Luna Rak Pondělí 0 – 7 let
Rafael Merkur Blíženec, Panna Středa 7 – 14 let
Anael Venuše Býk, Váhy Pátek 14 – 21 let
Michael Slunce Lev Neděle 21 – 42 let
Samael Mars Beran, Štír Úterý 42 – 49 let
Zachariel Jupiter Střelec, Ryby Čtvrtek 49 – 56 let
Orifiel Saturn Kozoroh, Vodnář Sobota 56 – konec života

Tabulka 2

Archanděl Barva  kov
Gabriel  stříbrná, šedá, fialová stříbro
Rafael  zelená, citrónově žlutá rtuť
Anael  růžová měď
Michael  zlatá, žlutá, oranžová zlato
Samael  červená železo
Zachariel  královská modř cín
Orifiel  černá, tmavě modrá olovo

354 – letí duchové času

 

Anael (Venuše) -7332 -4852 -2372  +108
Zachariel (Jupiter) -6978 -4498 -2017 +463
Rafael (Merkur) -6624 -4144 -1663 +817
Samael (Mars) -6270 -3789 -1309 +1171
Gabriel (Luna) -5915 -3435 -955 +1525
Michael (Slunce) -5561 -3080 -600 +1879
Orifiel (Saturn) -5206 -2726 -246 +2234

72 – letí duchové času

Gabriel (Luna), Rafael (Merkur), Anael (Venuše), Michael (Slunce), Samael (Mars), Zachariel (Jupiter), Orifiel (Saturn)

72-leti-duchove-casu

Autorka článku: Květa Kolouchová
Zdroj: Emil Páleš, Sedm Archandělů


Ostatní fotogalerie

Prohlídka diáře 2017

Momentky z tvorby diáře 2017

Vznik úvodního obrázku 2017