FB Soutěž o diíře

Každé znamení zvěrokruhu nese určitou kvalitu, určité téma. Slunce jednou ročně prochází 30 dní každým znamením a zintenzivňuje ho pro všechny lidi na zemi. Svítí na něj svým paprskem a my máme možnost se hlouběji ponořit do kvalit daného znamení a posunout v sobě daná témata. Ať už jsme narození kdykoliv, pravidelně všichni zpracováváme témata daného období. Nepopisuji zde tedy charakteristiky zrozenců ve znamení ale kvalitu času jednotlivých znamení. Usnadní Vám to žít v souladu s časem.

.

Kvality a výzvy daného období

.

Období Kozoroha (přibližně 21.12. – 20.1.)

Cílem období Kozoroha je uvědomit si své životní poslání, skutečný cíl své práce a života. My jsme ti tvůrci, my si tvoříme své cíle a je na nás se rozhodnout a udělat praktické kroky k jejich naplnění, zvládnout čas, denní rytmus, plánování…
Kvality ke zpracování: Cíl a koncentrace na cíl, práce a pracovitost, kariéra, postupný vývoj, zodpovědnost, disciplína a řád, čas, samota, zkoušky, životní poslání, směřování, střídmost, klid…


 

Období Vodnáře (přibližně 20.1.– 19.2.)

V období Vodnáře máme možnost uvolnit svojí energii, kterou potřebujeme k tvoření. Ptáme se: V čem se potřebuji osvobodit, abych mohl uvolnit svou tvořivou sílu? Tvůrčí energii pak směřujeme na zhmotnění našich vizí, tedy na projekty a jejich pokrok
Kvality ke zpracování: Svoboda, nezávislost, nadhled, přátelství, humanita, soucit, kolektiv, týmová práce, vize, abstrakce, pokrok, intuice


 

Období Ryb (přibližně 19.2.– 21.3.)

V období Ryb ukončujeme zodiakální rok, noříme se svého nitra a učíme se lásce, bezpodmínečnému přijímání. Čas pro meditaci a nalezení vnitřního klidu, nechat věci plynout a odevzdat se životu, osudu. Učíme se říct ano všemu, co nás potkává.
Kvality ke zpracování: Vnímání celku, všeobjímající láska a soucit, meditace, pohroužení se do srdce, citlivost, splynutí, sny a fantazie, konec a naplnění


 

Období Berana (přibližně 21.3.– 20.4.)

Toto je čas nových začátků. Ať už odkládáte cokoliv, začněte nyní. Základem jakéhokoliv tvoření, je objevit své jedinečné dary. Je to vždycky něco, co vám přináší radost a nadšení. Vytvořte si vizi svého tvoření na celý rok a začněte konat.
Kvality ke zpracování: Nadšení, začátek něčeho nového, najít svůj jedinečný dar, radost, akce, chuť jít vpřed, rozhodnost, sebeprosazení a seberealizace…


 

Období Býka (přibližně 20.4–20.5.)

V tomto čase je vhodné se zaměřit na nalezení zdravého vztahu ke hmotě, penězům a požitkům z hmotných věcí jako je jídlo, sexualita a pohodlí domova. Dovolit si tento svět vychutnávat a užívat, ale také schopnost nalézt správnou míru, zklidnit se a odpočívat. Spočinout v lásce.
Kvality ke zpracování: Klid, zakořeněnost, domov, místo, kde se cítím dobře, hojnost, zem, půda, hmota, zodpovědnost, sebeocenění, umět si užívat, schopnost říct životu ano…


 

Období Blížence (přibližně 20.5-21.6.)

V období Blíženců se učíme žít svůj život s lehkostí a hravostí. Uvědomujeme si, že všichni jsme žáci ve škole života, a že máme právo dělat chyby. Je vhodné se zaměřit na správné používání své mysli a své řeči. Tak co, umíte si už vytvářet své vlastní afirmace?
Kvality ke zpracování: Humor, lehkost, hravost, schopnost nebrat vše tak vážně, komunikace, informace, umění se učit, logika, praktičnost, přizpůsobivost…


 

Období Raka (přibližně 21.6-22.7.)

V bezpečném prostředí můžeme projevit hloubku svých emocí. Naším úkolem v tomto období je vytvořit si vhodné podmínky, chráněné místo a zázemí. Cítíme-li se v bezpečí, můžeme se osvobodit od negativních emočních vzorců a začít nově tvořit.
Kvality ke zpracování: Pocit bezpečí, hloubka emocí, citlivost, zázemí, klid, blízkost, rodina, domov, schopnost vytvořit si pro sebe útulné místo.


 

Období Lva (přibližně 22.7-22.8.)

V čase Lva se můžeme hlouběji podívat na oblast své vlastní tvořivosti. Uvědomit si svou jedinečnost a neopakovatelnost. Objevit své dary a oslavit je tvorbou. Uvidět oslavu ve všem. Dosáhnout hluboké sebelásky a ještě více zářit vůči komukoliv z našeho okolí.
Kvality ke zpracování: Tvořivost, talenty, oslava, jedinečnost, úspěch, individualita, hravost, sebevědomí, humor, velkorysost, radost, vitalita, umění vládnout.


 

Období Panny (přibližně 22.8-22.9.)

V tomto období se člověk může úspěšně zodpovědět otázku co by chtěl ve vnějším i ve vnitřním světě zdokonalit. Zaměříte-li se do svého nitra, jde o sebezdokonalení očistu. Ve vnějším světě se jedná o službu a práci, pro druhé i pro sebe. Zdraví je někde mezi tím 🙂
Kvality ke zpracování: Pořádek, očista, péče o tělo, zdraví, analýza a vyladění detailů, přijetí sebe i druhých, pokora, zdokonalování, schopnost plánovat, trpělivá práce a služba světu


Období Vah (přibližně 22.9-23.10.)

V centru zájmu stojí v tomto období láska a péče o vaše blízké. Partnerský vztah. Svůj pohled už znáte, takže vás určitě zajímá i druhá strana, ne? Chcete-li se posunout, tak se dívejte se na svět očima toho druhého, ciťte jeho pocity, naslouchejte jeho slovům…
Kvality ke zpracování: Partnerství, spolupráce, vyrovnanost, harmonie, rovnováha, spravedlnost, diplomacie, rozvážnost, umění si vybrat…


 

Období Štíra (přibližně 23.10-21.11.)

Až když je člověk schopen se ovládat a umí si i něco odříct, získává sílu k nutným změnám ve svém životě. Čas Štíra je vhodný k tomu, ponořit se do svého nitra, do duchovního světa a najít svojí sílu. Sílu k tomu nechat odejít to nepotřebné, nechat zemřít to staré.
Kvality ke zpracování: Touha, buď a nebo, nekompromisnost, tvrdost, sebeovládání, nechat zemřít staré, změna, transformace, síla, regenerace, léčení


 

Období Střelce (přibližně 21.11-21.12)

V tomto období budiž naším hlavním úkolem osvojit si pozitivní přístup k životu. Vnášejme svůj vnitřní klid, tiché nadšení, ten jemný oheň uvnitř nás do každodenní reality. Hledejme poučení a moudrost ve všech životních situacích. Vždyť výzvou Střelce je přejít od teorie k praxi.
Kvality ke zpracování: Nadhled, vnitřní, tichá moudrost, filosofie života, pozitivní přístup, růst, rozšíření, hojnost, štědrost, vnést ideály do života