FB Soutěž o diíře

Čtyři posvátné květiny, ne-li přímo královny květin. Jejich symbolika v historii lidstva je velmi bohatá a v něčem podobná. A já chtěla ať v roce 2022 kveteme. Proto jsem se rozhodla je nakreslit opakovaně, každou ve třech modifikacích.


Lekníny, Lilie, Lotosy a Růže

Mají hluboké významy v různých náboženstvích, filosofiích a kulturách. Dalo by se říct, že jejich symbolika odkazuje k vnitřnímu světu člověka a jeho duchovním kořenům. Takže si je vezmeme hezky popořádku.

LEKNÍNY

Ve starobylých kulturách nacházíme často asociativní spojení duchovního světa s vodou a vodním květem. Lotos/leknín je pak symbolem spojení viditelného a neviditelného. Po celém světě existují legendy o lotosu a jeho spojení s ženským principem. Například mayská legenda o dívce Nikte-Cha (vodní květ) nebo ruská legenda o dívce, která přinesla svému utlačovanému národu svobodu a štěstí skrze zářivý kvítek z vodní říše.

Lotos či leknín byl spojovaný s božským duchovním principem, štěstím a harmonií. V hinduismu je lotos posvátný, je to symbol božskosti, čistoty a krásy. V budhismu je lotos symbolem pro božskou ženskou tvořivou podstatu a panenskost. Muslimové hovoří o lotosu krajní hrany, což je nejvyšší stupeň poznání Boha.

Materiální svět se obrazně řečeno podobá kalným vodám bažiny. Mnozí lidé prožívají svůj život marně, jelikož neumí využít svou duchovní šanci. Podobají se pak bublinám vystupujícím na povrch, jež jsou naplněny prázdnotou tužeb materiálního světa. Na hladině praskají a mění se v „nic“. Ale jsou i lidé, kteří během života splynuli se svou Duší. Ti se podobají překrásnému poupěti lotosu, jež se objevuje na hladině kalné vody.

(převzato volně z knihy Allatra)


LILIE

Lilie je posvátnou květinou duchovního rozkvětu, čistoty, upřímnosti, krásy a nevinnosti. Lilie byla jedním ze symbolů prvotních křesťanů (stejně jako beránek, ryba a oheň). Později se lilie stává symbolem rytířského řádu templářů a v novověku pak symbolem skautů.

Lilie je znakem duchovní čistoty. Byla uctívána především v ženských kultech (Egypt, Řecko). Červená lilie v květomluvě značí hlubokou lásku, vášeň a sexualitu. Lilie však ve všech formách symbolizuje především ctnost a obrácení se k duchovnímu světu.

Bílá lilie je znakem vnitřní čistoty a nevinnosti. V křesťanském světě je atributem archanděla Gabriela. Je též květinou Panny Marie. Lilie symbolizuje blaženost, plynoucí ze spojení se s boží láskou a duchovním světem.


LOTOSY

Lotos byl vždy spojovaný s duchovním rozvojem člověka ve všech časech, národech i náboženstvích. Existuje duchovní praktika či meditace Lotos*, skrze kterou se člověk duchovně rozvíjí a učí se žít v duchovním světě za pomoci hlubinných pocitů. A snaží se tak dosáhnout nesmrtelnosti v čase svého pozemského života. (Popis praktiky Lotos najdete na konci LOTOSOVÉHO DIÁŘE 2022)

Indické přísloví praví: Květ lotosu je loď, na které může topící se v oceáně života najít spásu. V hinduismu se mnohá božstva narodila z lotosu, sedí na lotosu, drží lotos v ruce, mají lotosové stopy, oči nebo tvář nebo se jmenují lotos. Například jedno z jmen bohyně lásky Lakšmí je Padme (=lotos). V Nejznámější buddhistické mantře: „Om mani padme hum“  se oslovuje se květ sám, nikoliv Buddha.

OM MANI PADME HUM

– Ó, perlo, v lotosovém květu!

– Óm, jsi pokladem na lotosu!

– Sláva ti, ó, poklade lotosového květu

Pozn.: Jedná se o tři různé překlady nejznámější buddhistické mantry. Perla je symbolem duše. Mantra se opakuje rozumem a současně se člověk noří do pocitu. Ekvivalentem pro ponor do stavu lásky je v křesťanském světe modlitba: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou.“

Egyptský modrý lotos je ve skutečnosti modrý leknín (nymphea caerulea). Symbolizuje vyšší božský princip a zdroj života, růst a obrození duše. V písmu pak značí duchovní radost a štěstí. Co by atribut egyptských bohů znamenal lotos v ruce: výběr duchovní cesty a nesoucí znalosti a lotos na hlavě: duchovní osvobození.


RŮŽE

Růže jest symbolem květu lásky. Její vůně symbolizuje sladký dech lásky. Ve středověku byla růže ve spojení s uctíváním panny Marie důležitým křesťanským symbolem. Marie dostala dokonce přívlastky jako „Růže bez trnů“, „Nejkrásnější růže mezi ženami“ a též „Rosa mystica“ (Mystická růže).“ Bílá růže vyjadřuje lásku nebeskou a andělsky čistou.

V křesťanství je růže symbolem Kristova srdce. V islámu růže jako „Matka vůní“ a „Královna zahrad“ vyjadřuje mystickou cestu k samotnému Alláhovi. Hraje též významnou roli v řádu Růže a Kříže (rosekruciáni). Žlutá růže symbolizuje lásku naplněnou správným myšlením, moudrou, toužící po osvícení.

Co je pro Východ lotos, to je pro Západ růže. Nejrozšířenější evropská růže je růže šípková, která má pět okvětních plátků, kdy každý z nich má srdčitý tvar. Růže nese též symboliku mládí, radosti, krásy, nevinnosti a ženskosti. Její hlavní symbolika je však láska ze srdce, duchovní láska. Růžová růže vyjadřuje všelásku, především růže stolistá.


Věřím, že Vás květinkový diář, v dnešní náročné době, pohladí po duši a přinese trochu inspirace a povzbuzení k ponoru do nitra a rozvíjení toho nejcennějšího… lásky.

autorka: Květa Kolouchová


P.S. V čase, kdy jsem začala kreslit diář, v kině běžela premiéra filmu: Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Proto mi název tohoto článku přijde fér. Taková ženská protiváha.