FB Soutěž o diíře

Lunární a ženské cykly jsou propojené. Luna dorůstá do úplňku a ubývá do novoluní a stále dokola. V ženském menstruačním cyklu nacházíme zrcadlení cyklu lunárního. I v něm hormonálně a energeticky žena zažívá svůj vnitřní úplněk (ovulace) a novoluní (měsíční krvácení). Mění se její nálada, energie, hormonální rovnováha. Vše je spolu samozřejmě propojené a vzájemně se podporuje. Dalo by se říci, že žena střídá 4 tváře. Je dobré je znát.


PANNA
před-ovulační dynamická fáze (7.-13 den cyklu)
DORŮSTAJÍCÍ MĚSÍC

 

Fyzicky: zrají folikuly ve vaječníku, produkují estrogen a děložní stěnu

Energie ženy: sebejistá, společenská, schopná vypořádat se s každodenními záležitostmi, fyzická vytrvalost, strukturované myšlení, schopnost plánovat a dosahovat cílů, ambice, soustředěnost, pracovitost, nadšení z vnějšího světa, svěžest.

Ideální čas: plánovat a začínat nové projekty

Mé ztvárnění: Jako zástupkyně „PANNEN“ jsem zvolila bledulku, růži a violku. Všechny na mě působí dívčím a svěžím dojmem. Dorůstající měsíc nakreslen po jejich levici, všechny hledí vpřed a přímo, jemně a přesto pevně.


MATKA
ovulační expresivní fáze (14.-20.den cyklu)
ÚPLNĚK

Fyzicky: ovulace, folikuly praskají, vajíčko se uvolňuje a čeká na oplodnění. Folikula se mění na žluté tělísko, které produkuje estrogen a progesteron (ten připravuje děložní sliznici na otěhotnění)

Energie ženy: je magnetem pro lidi, dává pomoc a podporu, pečuje, vyživuje, naslouchá, nezabývá se tolik sebou, ale prožívá energii dávajícího mateřství, lásky.

Ideální čas: komunikace, empatie, péče o projekty, týmová spolupráce, podpora druhých, budování vztahů

Mé ztvárnění: Jako zástupkyně „MATEK“ jsem zvolila podběl, černý bez a heřmánek. Velmi léčivé byliny naší matky země. V kresbě jsem zdůraznila prsa, břicho (těhotné) a nebo mateřství. Všechny ženy se dívají vlevo a před sebe, jemně až oddaně. Měsíc v úplňku je nakreslen za hlavu žen jako svatozář, v případě těhotné (černý bez) ještě jednou na místo bříška.


ČARODĚJKA
premestruační kreativní fáze (21-28.den cyklu)
COUVAJÍCÍ MĚSÍC

Fyzicky: nedošlo k oplodnění, žluté tělísko se rozpadá, hladina progesteronu a estrogenu se snižuje

Energie ženy: zpočátku dynamická, později se zpomaluje, ale je zaměřena dovnitř, do vnitřního světa obrazů, energie, podvědomí ženy, intenzivní sexualita. Zhoršuje se soustředění a schopnost zabývat se každodenními povinnostmi.

Ideální čas: tvořit (uvolňuje se tvořivá energie vajíčka), inspirace, originální myšlení, identifikace problémů a nalézání jejich řešení, asertivita

Mé ztvárnění: Jako zástupkyně „ČARODĚJEK“ jsem zvolila břečťan, vlčí mák a náprstník. Velmi specifické byliny. Omamné (mák) a jedovaté (náprstník prudce, břečťan mírně). Věřím, že působí tajemně, intenzivně a víc sexuálně než třeba zástupkyně pannen.  Pohledy nejsou zcela přímé, spíše než jemné jsou tajemné nebo snivé (břečťan). Čarodějky se dívají všemi směry. Couvající měsíc je nakreslen v pozadí, jednou zčásti zakrývá tvář a dělá z přímého intenzivního pohledu, pohled tajemný až vyzývavý.


BABA
menstruační reflexivní fáze (1.-6. den cyklu)
NOVOLUNÍ

Fyzicky: děložní výstelka se začne rozpadat, dochází k menstruačnímu krvácení

Energie ženy: zpomalení, odpočinek, potřeba regenerace a ponoru dovnitř.

Ideální čas: meditace, vnitřní zpracování věcí, reflexe toho, co si ponechat a co opustit, pouštění starých záležitostí, nové nápady (která se začnou realizovat v další fázi)

Mé ztvárnění: Jako zástupkyně „BAB a STAŘEN“ jsem zvolila kostivál, měsíček a chmel. Snažila jsme se, aby jejich ztvárnění působilo důstojně (kostivál), meditativně (chmel) a evokovalo přesun od minulosti do budoucnosti (měsíček). Jejich výraz byl zamýšlen retrospektivní, meditativní, zamyšlený. Novoluní je vyjádřeno v pozadí tmavšími barvami.


Ženský cyklus versus lunární cyklus

Cyklus „dobré matky“  – znamená ovulovat za úplňku a menstruovat kolem novoluní. Spojují se tak dva vlivy plodnosti a energie směřuje více k plození dětí a do vnějšího světa.
Cyklus „moudré ženy“ – znamená menstruovat za úplňku a ovulovat za novoluní. Energie ženy je mocná a směřuje více k vnitřnímu vývoji.


autorka: Květoslava Kolouchová
zdroj: Miranda Gray, Cyklická žena