Chystáme nový diář a další krásné produkty...

Filosofie diáře

Jste multipotenciální nebo se vám líbí víceúčelové kousky? Pak se vám bude filosofie diáře a mých výrobků líbit. Možná se díky tomu i zamyslíte, jestli je možné propojit vaše rozličné zájmy a koníčky? Já to udělala a ulevilo se mi. A navíc vznikají i zajímavé výrobky. Jsem přesvědčená, že mé diáře v sobě spojují čtyři a více různých prvků... Krásu, cykličnost, moudrost a spojení s přírodou. Mužské i ženské prvky. Spojením více elementů pak vzniká klenot. Pojďme si to ukázat...

1/ KRÁSA: Barvy léčí a estetično harmonizuje psyché

Snažím se, aby diář a i ostatní kousky byl především krásné. Abyste tu krásu chtěli mít. Barvy léčí. Ke každému měsíci v diáři přísluší jiná barva. Každý má svůj obrázek. Plánování Vašeho času Vás může bavit. Diář je tedy tak barevný a pestrý, jako pro vás může být barevný celý Váš život.

2/ CYKLIČNOST: Spirály jsou podstatou života a vedou nás do středu

Čas není lineární, ale cyklický, je to spirála. Takže znázornění času (roku, měsíce, dne) jako spirály je přirozené a mě je blízké už od dětství. Každý měsíc může být spirálou a hluboký smysl to dává především, pokud ho spojíme s lunárním cyklem. Proto je uprostřed každé dvojstrany měsíce nakreslená spirála nesoucí okvětní lístky dní. Je to v podstatě spirálový kalendář v kalendáři. Díky těmto mandalám se také snáze vycentrujete. Pohled do diáře na vaše denní plány uspokojí vaší vnější mysl. Vaše podvědomí však také zaznamená: „to má střed, harmonický střed“. I mé logo v sobě kromě propojení mužského a ženského principu obsahuje spirálovitě plynoucí čas.

3/ MOUDROST: Přinášet hluboké poselství a myšlenky nebo aspoň zajímavé informace

Proč nedat diáři téma a trochu se nedovzdělat? Každý rok se něco nového při jeho tvorbě naučím a nastuduji a věřím, že to těší i vás. Prvních 9 let jsem se každoročně nalaďovala na kvalitu následného roku a podle toho určila téma a název diáře. (https://www.kalendarsily.cz/jak-vznika-tema-diare/). Svou kvalitu nenese jen určité období v roce, ale ve větších celcích také každý rok, či celá mnohaletá období. Toho jsme využívala až do 2019 a šla do šíře. Následné tři roky jsem dokončovala a shrnula celý cyklus. Diářem a produkty na rok 2023 jsem započala éru dlouhověkosti, vitality a péči o zdraví. Zkrátka nyní prohlubuji informace v jednom směru a nořím se do hloubky.

4/ SPOJENÍ S PŘÍRODOU - Slunce i Luna nás učí  žít v souladu s časem a pečovat o své tělo

Uvědomění si ročních cyklů nás spojuje s přírodou. Mnozí z nás nežijí v přírodě a nejsou pevně spojeni s jejími cykly. Lunární diář může motivovat i lidi ve městě k sledování přírodních cyklů na jejich život. Jde o to všimnout si, že se dny začínají prodlužovat, nebo naopak zkracovat. Kdy je krátce před úplňkem a jestli to nějak ovlivňuje, co se děje se mnou a kolem mě. Dát si do souvislostí, že jsme součástí většího celku. V diáři najdete údaje o lunárních fázích - to jest úplňky a novoluní. A také jakým znamením Luna právě prochází a jak je pro sebe můžete využít. Na konci diáře je dvojstrana Vliv luny na naše tělo. Lunární vlivy a kolo roku zahrnuji do všech cyklických koleček. Pečovat o své tělo jako celek každý den je téměř nemožné. Rozložit si to postupně a vzít Lunu jako mapu je naopak efektivní a vyplatí se to. Užitečné je sledovat i kolo roku a orgánové hodiny, protože Slunce i Luna nás nejen ovlivňují skrze 12 znamení zodiaku ale funguje i učení o pěti proměnách energie a Pentagramu. 

5/ MUŽSKO ŽENASKÁ POLARITA  aneb spojení mužského a ženského principu nám svědčí

Moje tvorba je krásná (ženskost) i strukturovaná (mužskost). Diář je estetický (ženskost) ale slouží k plánování (mužskost). Přináším propojení a vize z vyšších sfér (ženskost) i praktická data (mužskost). Osobně diáře a svoji tvorbu dělám jak svou ženskou, tak i mužskou stránkou. Téma vnitřního muže a ženy v mém terapeutickém mentoringu je také moje nejoblíběnější. 

V diáři se mužsko ženské téma promítá do Slunce (mužský princip) a Luny (ženský princip). Je dobré vnímat a žít v souladu  jak s lunárními (ženskými) tak i slunečními (mužskými) událostmi roku. Jsou v prožívání kvality času vzájemně propletené – jako třeba třeba úplňky a novy. Nastávají pouze díky souhře Slunce a Luny. Úplněk nastává vždy, když Slunce a Měsíc stojí naproti sobě v opozičních znameních a díky tomu Slunce plně ozařuje Měsíc a my ho vidíme úplně, plně. Novoluní je čas, kdy se Slunce a Luna dotýkají, objímají se, stojí jakoby v tomtéž bodě, odborně řečeno v konjunkci a tedy v jednom znamení. Luna je jakoby v zákrytu Slunce, je ozářená její zadní strana a není na obloze vidět. A my pak máme možnost zažít tmu tmoucí. Kalendáře síly jsou kalendáři lunárními a slunečními. Z tohoto důvodu by se mohlo říct, že tento diáře v sobě propojují mužský (sluneční) princip a ženský (lunární) princip. Neboť jedno bez druhého nemůže být, a propojením se stávají úplné. Budiž vám průvodcem k nalezení vnitřní harmonie.

6/ JASNOST, PŘEHLEDNOST A MINIMALISMUS aneb kvalita a praktičnost nade vše

Jsem založením celkem praktická. A praktičnost rozhodně patří k filosofii Kalendáře síly. Proto tvořím malé, lehké a skladné diáře, kde je všechno potřebné. Jeden dvojlist = jeden měsíc. Všechno máme pohromadě. Jedním pohledem víme, v jaké fázi je Luna, kdy bude úplněk a jakým znamením Luna právě prochází. Lunární cyklická kolečka: na jeden pohled vidíte vše důležité. Pokud je dat hodně a písmenka jsou malá, přidávám lupu. Vzdělávací sety mají podobnou myšlenku: vše přehledně na 1 A4. Žádné omáčky, úvody, dlouhé statě a příběhy. Prostě sdělit to nejpodstatnější bez ztráty esence. To je moje snaha. Doufáme, že i Vám diář a další výrobky sednou a budou Vám dobře sloužit. 

7/ MULTIPOTENCIALITA aneb spojením více prvků vzniká klenot

Dělat věci s přesahem mě baví a dává smysl. Když už něco tvořím, tak ať to má užitek ve více oblastech. To je moje filosofie i východisko z multipotenciality. Kdybych to tak nepojala byla bych roztříštěná do mnoha směrů. Ale já nemůžu dělat jenom jednu věc nebo více věcí odděleně. Osekat jednu věc od všeho ostatního. Nudný diář s řádky a nic. Malovat obrazy a nic. Psát moudra a nic. Učit cykličnost a nic. Spojím-li to do jednoho celku, mám super diář s přesahem. A uleví se mi. Chvilku mi trvalo se k tomu dopracovat a ještě déle pochopit, co vlastně dělám. Ano tvořila jsem multipotenciálně dřív než jsme to chápala. Ale už delší dobu v tom mám jasno a vy už mnoho let máte diáře s přesahem. 

BONUSY A DÁRKY

Snažím se o maximální kvalitu i když chybám se člověk nevyhne (https://www.kalendarsily.cz/trapeni-a-radosti-s-diari-sily/). Každý rok diář vylepšuji. Portfolio doplňuji o další klenoty. Snažím se poskytnout něco navíc: záložky do knihy zdarma, bonusové akce, dárky k větším objednávkám či velkoobchodní ceny i pro nepodnikatele. Diáře jsem poskytovala jako dárky školám (např. Mandalová záplava), vybraným organizacím, různým veletrhům, najčastěji Evolution v Praze... Andělský diář šel dokonce do Opavské nemocnice na podporu a povznesení jejich činnosti. Diář krásy se zase rozdával do salónů krásy. Mohla bych honosně napsat, že ráda dávám, ráda přijímám. A je to tak, to nepopírám. Ale cesta k tomu dávání je někdy i méně romantická. Stane se, že to neodhadnu a prostě někdy vytisku více kusů než jsme schopna udat (prodat) a pak je skutečně udám jako dary. 

Máte-li nějaký hodnotný návrh či nápad, neváhejte napsat. Život je neustálý růst a změna.

autorka: Květoslava Kolouchová Králová