Chystáme nový diář a další krásné produkty...

Žena je Luna

Lunární a ženské cykly jsou propojené. Luna dorůstá do úplňku a ubývá do novoluní a stále dokola. V ženském menstruačním cyklu nacházíme zrcadlení cyklu lunárního. I v něm hormonálně a energeticky žena zažívá svůj vnitřní úplněk (ovulace) a novoluní (měsíční krvácení). V průběhu celých 28 dní se několikrát mění její nálada, energie, hormonální rovnováha. A to i pokud už aktivně nemenstruuje (v důsledku operace nebo menopauzy)...  Dalo by se říci, že žena střídá čtyři tváře. Je dobré je znát.


ČTYŘI TVÁŘE ŽENY

růže kytka

PANNA je jako DORŮSTAJÍCÍ MĚSÍC

Před-ovulační dynamická fáze (7.-13 den cyklu)

panna bledule růže fialka

Fyzicky: zrají folikuly ve vaječníku, produkují estrogen a děložní stěnu

Energie ženy: sebejistá, společenská, schopná vypořádat se s každodenními záležitostmi, fyzická vytrvalost, strukturované myšlení, schopnost plánovat a dosahovat cílů, ambice, soustředěnost, pracovitost, nadšení z vnějšího světa, svěžest.

Ideální čas: plánovat a začínat nové projekty

Mé ztvárnění: Jako zástupkyně „PANNEN“ jsem zvolila bledulku, růži a violku. Všechny na mě působí dívčím a svěžím dojmem. Dorůstající měsíc nakreslen po jejich levici, všechny hledí vpřed a přímo, jemně a přesto pevně.


MATKA je jako ÚPLNĚK

Ovulační expresivní fáze (14.-20.den cyklu)

matka podběl bez heřmánek

Fyzicky: ovulace, folikuly praskají, vajíčko se uvolňuje a čeká na oplodnění. Folikula se mění na žluté tělísko, které produkuje estrogen a progesteron (ten připravuje děložní sliznici na otěhotnění)

Energie ženy: je magnetem pro lidi, dává pomoc a podporu, pečuje, vyživuje, naslouchá, nezabývá se tolik sebou, ale prožívá energii dávajícího mateřství, lásky.

Ideální čas: komunikace, empatie, péče o projekty, týmová spolupráce, podpora druhých, budování vztahů

Mé ztvárnění: Jako zástupkyně „MATEK“ jsem zvolila podběl, černý bez a heřmánek. Velmi léčivé byliny naší matky země. V kresbě jsem zdůraznila prsa, břicho (těhotné) a nebo mateřství. Všechny ženy se dívají vlevo a před sebe, jemně až oddaně. Měsíc v úplňku je nakreslen za hlavu žen jako svatozář, v případě těhotné (černý bez) ještě jednou na místo bříška.


ČARODĚJKA je jako COUVAJÍCÍ MĚSÍC

Premestruační kreativní fáze (21-28.den cyklu)

čarodějka břečťan mák náprstník

Fyzicky: nedošlo k oplodnění, žluté tělísko se rozpadá, hladina progesteronu a estrogenu se snižuje

Energie ženy: zpočátku dynamická, později se zpomaluje, ale je zaměřena dovnitř, do vnitřního světa obrazů, energie, podvědomí ženy, intenzivní sexualita. Zhoršuje se soustředění a schopnost zabývat se každodenními povinnostmi.

Ideální čas: tvořit (uvolňuje se tvořivá energie vajíčka), inspirace, originální myšlení, identifikace problémů a nalézání jejich řešení, asertivita

Mé ztvárnění: Jako zástupkyně „ČARODĚJEK“ jsem zvolila břečťan, vlčí mák a náprstník. Velmi specifické byliny. Omamné (mák) a jedovaté (náprstník prudce, břečťan mírně). Věřím, že působí tajemně, intenzivně a víc sexuálně než třeba zástupkyně pannen. Pohledy nejsou zcela přímé, spíše než jemné jsou tajemné nebo snivé (břečťan). Čarodějky se dívají všemi směry. Couvající měsíc je nakreslen v pozadí, jednou zčásti zakrývá tvář a dělá z přímého intenzivního pohledu, pohled tajemný až vyzývavý.


BABA je jako NOVOLUNÍ

Menstruační reflexivní fáze (1.-6. den cyklu)

baba kostivál měsíček chmel


Fyzicky: děložní výstelka se začne rozpadat, dochází k menstruačnímu krvácení

Energie ženy: zpomalení, odpočinek, potřeba regenerace a ponoru dovnitř.

Ideální čas: meditace, vnitřní zpracování věcí, reflexe toho, co si ponechat a co opustit, pouštění starých záležitostí, nové nápady (která se začnou realizovat v další fázi)

Mé ztvárnění: Jako zástupkyně „BAB a STAŘEN“ jsem zvolila kostivál, měsíček a chmel. Snažila jsme se, aby jejich ztvárnění působilo důstojně (kostivál), meditativně (chmel) a evokovalo přesun od minulosti do budoucnosti (měsíček). Jejich výraz byl zamýšlen retrospektivní, meditativní, zamyšlený. Novoluní je vyjádřeno v pozadí tmavšími barvami.


Ženský cyklus versus lunární cyklus

Cyklus „dobré matky“  – znamená ovulovat za úplňku a menstruovat kolem novoluní. Spojují se tak dva vlivy plodnosti a energie směřuje více k plození dětí a do vnějšího světa.
Cyklus „moudré ženy“ – znamená menstruovat za úplňku a ovulovat za novoluní. Energie ženy je mocná a směřuje více k vnitřnímu vývoji.

Pro hluboké poznání a propojení se s Lunou a se svým cyklem, jsem vytvořila Lunární cyklické kolečko. Pomůže Vám sladit se svými cykly a žít efektivně.

cyklické kolečko koláž z cyklických žen

autorka: Květoslava Kolouchová Králová
zdroj: Miranda Gray, Cyklická žena